Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Petra Dutka je zavedenou kanceláří s mnohaletou tradicí, která poskytuje komplexní právní služby napříč legislativním systémem České republiky, jejímž hlavním cílem je chránit zájmy klienta a respektovat jeho práva. Svým klientům nabízí advokátní kancelář veškerou právní podporu, včetně přípravy právních dokumentů, vypracovávání právních analýz a zastupování klientů před soudy a jinými státními úřady, a to v oblasti veřejného i soukromého práva.

V zájmu efektivity a komplexnosti poskytovaných právních služeb spolupracuje advokátní kancelář s osvědčenými notářskými kancelářemi a exekutorským úřadem. Advokátní kancelář svým klientům nabízí také možnost advokátní úschovy peněz a listin a ověřování podpisů.

Naše služby

Občanské právo

sepisování pojmenovaných i nepojmenovaných smluv i jejich připomínkování,
práva k nemovitostem – převody i zatížení nemovitosti,
bytové právo, nájemní a podnájemní smlouvy, vyklízení,
vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním řízení,
zrušení a vypořádání spoluvlastnictví,
ochrana osobnosti,
náhrada škody,
odpovědnost za vady,
sousedská práva,
zastupování v občanskoprávních řízeních před soudy ČR

Rodinné právo

sporný i nesporný rozvod,
vypořádání společného jmění manželů,
práva a povinnosti k nezletilým dětem,
výživné mezi rodiči a dětmi

Agenda práva obecních samospráv

poskytování komplexních právních služeb pro obce,
služby pro občany obcí,
obce, kraje a související předpisy a problematika

Obchodní právo

obchodní závazkové vztahy,
zápisy do obchodního rejstříku,
zakládání a změny obchodních společností,
bežná agenda obchodních společností,
vymáhání pohledávek,
zastupování v řízení před soudem v obchodních sporech

Pracovní právo

sepisování smluv,
vznik, změna a ukončení pracovního poměru,
náhrada škody včetně škody na zdraví

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení,
zastupování poškozených

Správní právo

správní řízení včetně řízení o přestupcích

Insolvenční právo

přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení

Kontakt