Blahoslavova ulice Přerov Petr Dutko advokátní kancelář JUDr. Petr Dutko JUDr. Petr Dutko advokátní kancelář

O nás

O klienty advokátní kanceláře se stará:


JUDr. Petr Dutko, advokát - Curriculum vitae

Mgr. Marie Štěpánová, advokátní koncipientka – v naší advokátní kanceláři začala pracovat v roce 2008 na pozici asistentka již jako studentka oboru Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2009 úspěšně studium absolvovala a obdržela titul Mgr. V září 2019 nastoupila po ukončení rodičovské dovolené zpátky do advokátní kanceláře. V seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou je evidována pod č. 34999.

Eva Porubová, asistentka – zajištuje administrativní chod advokátní kanceláře