přerovské nábřeží přerovské nábřeží horní náměstí v přerově

Curriculum Vitae

JUDr. Petr Dutko se narodil 3. června 1959 v Opavě, po ukončení základního vzdělání začal v roce 1974 studovat gymnázium v Opavě, které zakončil maturitní zkouškou v roce 1978. Poté úspešně složil přijímací zkoušky na Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde i úspěšně odpromoval. V roce 1984 pak Petr Dutko dosáhl složením rigorózní zkoušky na titul JUDr.


V letech 1982 – 1989 působil JUDr. Dutko jako podnikový právník v Přerovských strojírnách a v letech 1989 – 1990 jako podnikový právník v OPS Přerov.


V letech 1990 – 1998 byl zvolen starostou města Přerova a tuto funkci vykonával dvě funkční období.


V roce 1999 si JUDr. Dutko otevřel advokátní kancelář, kde doposud vykonává svou advokátní praxi.