SlužbyObčanské právo

sepisování pojmenovaných i nepojmenovaných smluv i jejich připomínkování, práva k nemovitostem – převody i zatížení nemovitosti, bytové právo, nájemní a podnájemní smlouvy, vyklizení, vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním řízení, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, ochrana osobnosti, náhrada škody, odpovědnost za vady, sousedská práva, zastupování v občanskoprávních řízeních před soudy ČR

Rodinné právo

sporný i nesporný rozvod, vypořádání společného jmění manželů, práva a povinnosti k nezletilým dětem, výživné mezi rodiči a dětmi

Agenda práva obecních samospráv

poskytování komplexních právních služeb pro obce, služby pro občany obcí, obce, kraje a související předpisy a problematika

Obchodní právo

obchodní závazkové vztahy, zápisy do obchodního rejstříku, zakládání a změny obchodních společností, běžná agenda obchodních společností, vymáhání pohledávek, zastupování v řízení před soudem v obchodních sporech

Pracovní právo

sepisování smluv, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, náhrada škody včetně škody na zdraví

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených

Správní právo

správní řízení včetně řízení o přestupcích

Insolvencní právo

přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení